profile
0546448443

המרכז לחינוך מונטסורי

 מיטל קלימי דון

את "המרכז לחינוך מונטסורי" הקמתי מתוך חזון להנגיש ולהפיץ את הגישה המונטסורית לכל בית ומסגרת חינוכית בארץ.

מתוך האמונה שילדים הגדלים לפי עקרונות הגישה יפתחו יכולות אישיות וחברתיות טובות במיוחד.

מהו חינוך מונטסורי:

גישה חינוכית פרוגרסיבית שמגיעה מתוך ראיית הילד בשלבי ההתפתחות השונים, ומתוך הבנה של צרכיו, נטיותיו וחשיבות הסביבה להתפתחותו.

היא מבוססת על תצפיות ומחקרים מלפני עשרות שנים שנעשו ע"י דר מריה מונטסורי ושהתגלו במחקרים עכשווים נכונים ומדויקים.

הגישה המונטסורית רואה בילד אדם בעל ערך, שיש לכבד ולהאמין בדרכו הייחודית. ותפקידנו כמבוגרים הוא לתמוך בהתפתחות הטבעית של הילד, להסיר מכשולים ולעזור הכי קצת שאפשר.

להימנע מעזרה מיותרת, לא להפריע לריכוז ולא להתערב כאשר אין צורך ממשי בכך.

לילד יש יכולות מופלאות איתן הוא נולד תנו לו להוביל את הדרך

מיטל קלימי דון

meital.montessori.home@gmail.com נוה ים 3, חדרה